Åben Dør

Åben Dør i Nygårdskirken  

Åben Dør er Nygårdskirkens værested.

Vi holder åbent hver torsdag i måneden.

Så der er gratis varm mad

Fællesskabet er Åben Dørs hjerte - her er åbne rammer og "risiko" for venskab.


ÅBEN DØR i Nygårdskirken i 40 år
Nygårdskirken åbnede første gang dørene til værestedet ÅBEN DØR i 1982.

ÅBEN DØR startede på et initiativ fra Missionen blandt Hjemløse og Nygårdskirkens daværende præster Niels Erik Steffensen og Verner Villensgaard. Man ønskede at tilbyde et åbent fællesskab og et alternativ til rastløsheden i det dengang forholdsvis nyetablerede almennyttige boligområde omkring Brøndby Nord Vej, hvor Nygårdskirken ligger.

I begyndelsen var der nogen skepsis forbundet med initiativet - det var ikke alle, der var enige i, at Folkekirken skulle forny sig på denne måde og tilbyde sociale aktiviteter til sognebørnene. Men med årene er Åben Dør blevet en fast del af Nygårdskirkens profil og har været medvirkende til, at Nygårdskirken nyder stor respekt i lokalområdet for netop for det sociale engagement.

ÅBEN DØR har alle årene været åbent om torsdagen - med fællesspisning, kaffe, hyggesnak og spil fra kl. 17 til 19.
Derudover har der været forskellige aktiviteter som sommerlejr, grillaftener og deltagelse i Ombolds fodboldturneringer. En sognemedhjælper og en skiftende stab af frivillige har sørget for alt det praktiske og ikke mindst holdt gang i kødgryderne!

   Kommende Åben Dør-arrangementer