Fødsel

Et barns fødsel skal anmeldes til kirkekontoret.
Normalt vil den jordemoder, der har været med til fødslen, foretage anmeldelsen.

Hvis fødslen er sket uden jordemoder , skal forældrene selv anmelde fødslen.
Anmeldelsen skal foretages senest 28 dage efter fødslen.

Anmeldelsen kan ikke foretages digitalt, men skal ske ved at udfylde blanketten "Fødselsanmeldelse", som du finder på Fødselsregistrering (borger.dk)
Blanketten sendes til eller afleveres på kirkekontoret i det sogn, hvor moren har bopæl.