Dødsfald - bisættelse/begravelse

Dødsfald indberettes elektronisk af lægen. Anmodning om begravelse/bisættelse eller ligbrænding skal foretages af de pårørende eller på borger.dk eller via en bedemand.

Tid og sted for begravelse/bisættelse skal aftales med præsten.

Sker anmodningen gennem bedemanden sørger denne også for aftaler med præst og kirkegård og ordner de nødvendige papirer i forbindelse med dødsfaldet og bisættelsen/begravelsen.

Før begravelsen/bisættelsen mødes præsten med de pårørende og taler om højtidelighedens forløb, herunder hvilke salmer, der skal synges. Udgangspunktet er, at man så vidt muligt følger afdødes egne ønsker.

Læs mere om begravelse/bisættelse på folkekirken.dk.