Vielse

Kirkelig vielse

Når man skal giftes er man som regel i god tid med planlægningen. Også hvad kirken og præsten angår, er det en god idé at henvende sig til personregisterføreren på kirkekontoret eller til præsten i god tid for at aftale dato og tidspunkt. Se kontaktoplysninger her.

For at blive gift skal man have en prøvelsesattest. Prøvelsesattesten udstedes af brudens bopælskommune og fås ved at udfylde en ægteskabserklæring på borger.dk. Attesten er gyldig i fire måneder fra udstedelsesdatoen. Prøvelsesattesten samt eventuelle øvrige attester afleveres til kirkekontoret.

Derudover skal der til personregisterføreren oplyses navn og adresse på to vidner/forlovere.

 

Kirkelig velsignelse af bogerligt indgået ægteskab

Selvom man allerede er blevet gift på rådhuset, kan man godt ønske at højtideligholde sit ægteskab i kirken. I kirken får man den del af en kirkelig vielse, som borgmesteren ikke kan bidrage med, nemlig Guds velsignelse.
Den kirkelige velsignelse har intet juridisk/borgerligt indhold. Det er derfor ikke nødvendigt med en prøvelsesattest. Til gengæld skal man kunne forevise en borgerlig vielsesattest.

Se mere om vielse på  folkekirken.dk.