Præster

Tabitha

Sognepræst 
Tabitha Burrell
Træffes efter aftale.
Mandag fri.
Tlf. 24 91 26 05
tab@km.dk

 

Tabitha

 

Sognepræst (kirkebogsførende)
Lis Withøft Larsen
Rolandsvej 5, 2605 Brøndby
Træffes efter aftale.
Mandag fri.
Tlf. 40 18 21 27
lwl@km.dk

Beskeder indeholdende personfølsomme oplysninger (inkl. CPR.-nr.) kan ved brug af NemID sendes sikkert til Lis Withøft Larsen via dette link.