Menighedsrådets udvalg 2020-2024

Nygårds Sogns Menighedsråd - udvalg m.v.

Ansættelsesudvalget:

Christa Dahl Laursen
Lis Withøft Larsen
Annette Rilstoft
Jan Baskjær

+ evt. relevante medarbejdere fra fagområde


Børnekorsudvalget:

Simone Lehun

Johannes Skjelbo
Tabitha Burrell
Jannik Larsen
Dorte Sonne-Hansen indtil marts 2022

Flagudvalget:

Preben Frank, formand indtil marts 2022
Annette Rilstoft

Kirkecenterudvalget:

Lotte Petersen 
Annette Rilstoft
Dorte Sonne-Hansen indtil marts 2022
Lis Withøft Larsen

 

Kommunikationsudvalget:


Lis Withøft Larsen
Dorte Sonne-Hansen indtil marts 2022

 

Medarbejderrepræsentant:

Jannik Larsen

 

MR-repræsentanter i Kirkehøjskolen:

Lis Withøft Larsen
Dorte Sonne-Hansen indtil marts 2022

 

MR-repræsentanter ved medarbejdermøde:

Annette Rilstoft

MR-repræsentanter i menighedsplejen:

Annette Rilstoft

Lis Withøft Larsen indtil november 2021; Tabitha Burrell 2021 -

 

MR-repræsentant i styregruppen for skoletjenesten:

Lotte Petersen

 

Valgudvalget:

Jan Baskjær
Lotte Petersen
Dorte Sonne-Hansen indtil marts 2022