Ind- og udmeldelse af folkekirken

Indmeldelse i folkekirken

De fleste bliver medlem af folkekirken i forbindelse med deres barnedåb. Hvis du ikke er blevet døbt som barn, kan du melde dig ind ved at blive døbt som ung eller voksen. Kontakt en af præsterne og aftal nærmere. Find deres kontaktoplysninger her.

 

Udmeldelse af folkekirken

Hvis du vil melde dig ud af folkekirken skal du henvende dig skriftligt til kirkekontoret i dit sogn eller via vores kirkekontor. I din henvendelse skal du oplyse, hvor og hvornår du er født og døbt. Oplysningerne kan du finde på din dåbsattest.

Personregisterføreren registrerer udmeldelsen i kirkebogen og den bliver samtidig automatisk registreret i CPR-registeret. Du får herefter tilsendt en ny dåbsattest med påtegning om udmeldelsen.

Ved udmeldelse af folkekirken opfordrer vi til, at du hurtigst muligt informerer dine pårørende herom, så de ved hvordan de skal forholde sig ved din bortgang, da det kun er medlemmer af folkekirken, der har ret til en sognepræsts medvirken ved bisættelse eller begravelse. Mange pårørende har stået i en vanskelig situation efter et dødsfald, hvor de ikke har været informeret om afdødes udmeldelse af folkekirken og derfor ikke har haft mulighed for at få den afskedsceremoni, som de havde forestillet sig.

For at blive viet i kirken skal mindst en af de to parter være medlem af folkekirken.

Man kan fortsat stå fadder ved barnedåb, selvom man er udmeldt af folkekirken. Her gælder kun den personlige relation mellem Gud og det enkelte menneske, og selvom man ikke vil være med i kirkens fællesskab længere, opfatter Gud stadig én som en del af Hans fællesskab.

 

Genoptagelse i folkekirken

Genoptagelse sker ved henvendelse til en af sognepræsterne. Find deres kontaktoplysninger her.