Menighedsråd

Menighedsrådet er sognets øverste organ og har dermed det overordnede ansvar for styring og udvikling af sognets kirkelige og administrative arbejde. Menighedsrådet fastlægger målsætninger og rammer for sognets arbejde, gudstjenester, budget og regnskab osv.

Menighedsrådet kan kontaktes på 9115@sogn.dk.

Fortrolig e-post kan sendes til 9115fortrolig@sogn.dk og læses kun af menighedsrådets formand og kontaktperson.

 

Menighedsrådet i Nygårds Sogn 2020-2024​:

 

Jan Hein Baskjær

Jan Hein Baskjær


Formand
tlf. 2628 3325
baskjaer@hotmail.com

Lotte Petersen

Lotte Petersen


​Næstformand og kirkeværge
Tlf. 2976 6780

Lotols73@gmail.com

Jørgen Bonne
Kasserer
tlf. 41174848

hr.bonne@mail.dk

 

Christa Dahl Laursen

Kontaktperson 

tlf 31331052

christa.dahl1@gmail.comAnnette Rilstoft
​Medlem
tlf. 2684 4816
arilstoft@gmail.com

Pernille Meyer Rasmussen
Medlem
tlf. 2624 6486
pernille_meyer@hotmail.com

Pernille Meyer Rasmussen

Naja Skovlund

Medlem

tlf. 31171772

skovlundn@hotmail.comFinn Christensen

Medlem

Tlf.. 25889967 

christensen@get2net.dk 

Lis Withøft Larsen

Lis Withøft Larsen


Født medlem
Sognepræst
tlf. 40182127
lwl@km.dk

 

Tabitha Burrell

Født medlem

Sognepræst

tlf. 24912605

tab@km.dkKontakperson
Christa Dahl

Telefon: 31331052

 

Mail: christa.dahl1@gmail.com

 

Button Text

   Kommende møder