Menighedsråd

Menighedsrådet er sognets øverste organ og har dermed det overordnede ansvar for styring og udvikling af sognets kirkelige og administrative arbejde. Menighedsrådet fastlægger målsætninger og rammer for sognets arbejde, gudstjenester, budget og regnskab osv.

Menighedsrådet kan kontaktes på 9115@sogn.dk.

Fortrolig e-post kan sendes til 9115fortrolig@sogn.dk og læses kun af menighedsrådets formand og kontaktperson.

 

Menighedsrådet i Nygårds Sogn 2020-2024​:

 

Jan Hein Baskjær


Jan Hein Baskjær
Formand
Tlf. 2628 3325
baskjaer@hotmail.com

Lotte Petersen


Lotte Petersen
​Næstformand og kirkeværge
Tlf. 2976 6780
Lotols73@gmail.com


Jørgen Bonne
Kasserer
Tlf. 41174848
hr.bonne@mail.dk


  Christa Dahl Laursen
  Kontaktperson
  Tlf. 31331052
  christa.dahl1@gmail.com

Annette Rilstoft
​Medlem
tlf. 2684 4816
arilstoft@gmail.com

Pernille Meyer Rasmussen


  Pernille Meyer Rasmussen
  Medlem
  Tlf. 2624 6486
  pernille_meyer@hotmail.com

 


  Naja Skovlund
  Medlem
  Tlf. 3117 1772
  skovlundn@hotmail.com

 


Finn Christensen
Medlem
Tlf. 25889967
christensen@get2net.dk

Lis Withøft Larsen


Lis Withøft Larsen
Født medlem
Sognepræst
tlf. 40182127
lwl@km.dk

Tabitha Burrell
Født medlem
Sognepræst
Tlf. 24912605
tab@km.dk

   Kommende møder