Navngivning

Et barn skal senest navngives, når det er 6 måneder gammelt. Det skal have mindst et fornavn og højest et efternavn. Ønskes både mors og fars efternavn, kan det ene gives som et mellemnavn.

Navngivning kan ske ved dåb - se under dåb.

Hvis I ikke ønsker, at jeres barn skal døbes, kan navngivning foretages med NemID på Navngivning (borger.dk)
Hvis du er fritaget for NemID eller ikke har et dansk CPR nr., kan du finde en navngivningsblanket til udskrivning på Navngivning . Den udfyldte blanket skal afleveres på kirkekontoret. Se åbningstiderne Kirkekontor.

Selvom et barn navngives på borger.dk, kan det stadig døbes senere.


Hvad kan barnet hedde?

Få inspiration og se godkendte fornavne på Godkendte fornavne (familieretshuset.dk).