Højmesse

 

                      Højmesse i Nygårdskirken

                     

                      Klokkeringning og bedeslag

 Præludium

                      Indgangsbøn – ledes af en frivillig kordegn og alle fremmødte læser med

 1.salme

                      Præsten indledende hilsen og fællesbøn.

                      Alle fremmødte synger: Amen

                      Første læsning fra Bibelen – enten fra det Gamle Testamente eller fra et af brevene i det Nye Testamente. Bibellæsningerne er

                      fastlagt i den kirkelige tradition i to tekstrækker. I ulige årstal, fx 2023, bruges 1. tekstrække – i lige årstal bruges 2. tekstrække.

 2.salme

                      Dagens evangelium – fra et af de fire evanglieskrifter i det Nye Testamente. Bibellæsningerne er fastlagt i den kirkelige tradition i

                      to tekstrækker. I ulige årstal, fx 2023, bruges 1. tekstrække – i lige årstal bruges 2. tekstrække.

                      Trosbekendelsen synges i fællesskab af alle fremmødte – se i salmebogen side 793

3.salme

                      Prædiken

                      Lovprisning, kirkebøn (gerne indledt med stilhed/stillebøn) og apostolsk hilsen

4.salme

                      Nadver:

                      Præsten indleder:

                      ”Opløft jeres hjerter … din herligheds lovsang” – se i salmebogen side 800-801

                      Alle fremmødte svarer:

                      Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud ... Hosianna i det højeste

                      Præsten: ”Velsignet være han som kommer i Herrens navn”

                      Alle: Hosianna i det højeste

                      Alle synger O du Guds lam, v.2 – se i salmebogen side 799

                      Nadverbøn: ”Opstandne Herre og frelser”.

                      Alle synger: Amen

                      Fadervor - bedes i fællesskab af alle fremmødte

                      Præsten indstifter nadveren

                      Brød og druesaft uddeles til alle, der kommer op til alteret

Nadversalme

                      Præsten beder slutningsbøn

                      Alle fremmødte synger: Amen

                      Velsignelsen

                      Alle fremmødte synger: Amen – amen - amen

5.salme

                      Præsten oplyser om den kommende uges arrangementer

                      Udgangsbøn - ledes af en frivillig kordegn og alle fremmødte læser med

Postludium