Diakoni - Socialt arbejde

DIAKONI - hvad er det?

Nygårdskirken har en stærk diakonal profil. 'Diakoni' er kirkens sociale lokale arbejde. I Nygårdskirker er det f.eks. julehjælp og  værestedet Åben Dør - og en række andre aktiviteter og initiativer, som støtter  f.eks. enlige forsørgere, mennesker på overførselsindkomst, gamle, syge eller ensomme i vores lokalområde.

ØKONOMIen bag DIAKONIen

Kirkens diakoni er  baseret på frivilliges engagement og bidrag: 

1) Fra lokale borgere:

i form af de penge, som kirkens besøgende lægger kontant i indsamlingsbøssen " Til Sognet" i Nygårdskirken eller overfører via det Mobilpay-nummer, som står ovenover indsamlingsbøssen*

(* Der er også en anden indsamlingsbøsse i kirken; i den samler vi løbende ind til forskellige organisationers hjælpearbejde rundt om i Danmark og ude i verden.)

2) Fra fonde, institutioner og organisationer:

i form af støttebidrag som Nygårds Sogns Menighedspleje ansøger om hos fonde og humanitære organisationer, samt fra Brøndby Kommunes  §18 midler og Socialministeriets frivilligmidler.

3) Fra Kirkens Genbrug:

Nygårdskirken modtager for tiden 40% af overskuddet fra Kirkens Genbrug på Nygårds Plads  til socialt arbejde i sognet . Dette er fastsat i en aftale mellem genbrugbutikken og Samvirkende Menighedsplejer, som driver genbrugsbutikken.   

 

Til at administrere den diakonale økonomi er der nedsat en bestyrelse. Bestyrelsen er knyttet til organisationen Samvirkende Menighedsplejer og fungerer som en selvstændig forening. Bestyrelsens arbejde er reguleret af et sæt vedtægter, som læses her 

Bestyrelses medlemmer vælges af sognets borgere på et årsmøde, hvor alle medlemmer af Folkekirken i sognet har valg- og stemmeret. På årsmødet fremlægges det reviderede regnskab, og bestyrelsens formand aflægger beretning om det forløbne års aktiviteter. Årsmødet finder sted i Nygårdskirken hvert forår (undtagen i 2020 og 2021 pga. coronarestriktiioner). Tid og sted offentliggøres i Folkebladet og ved opslag i Nygårdskirken.