Indsamlinger

Det har altid været en del af den kristne næstekærlighed at samle penge ind til fattige og nødlidende mennesker, både i ens egen menighed og ude i verden. Derfor samles der penge ind ved alle gudstjenester i Nygårdskirken.

Der er to indsamlinger ved hver gudstjeneste.

Den ene indsamling går altid til "Til sognet", som der står på indsamlingsbøssen på kirkevæggen: Dvs. til  det sociale arbejde , som Nygårdskirken står for til gavn for mennesker i vores eget lokalområde. Den årlige julehjælp finansieres delvis på denne måde.

Den anden indsamling har skiftende modtagere - f. eks. Folkekirkens Nødhjælp, WeShelter, Kirkens Korshær, dvs. organisationer der når længere ud i vores land og vores verden.

Menighedsrådet tager én gang om året stilling til, hvilke formål, der skal samles ind til i det kommende år.

En oversigt over de skiftende indsamlinger kan ses på kirkens månedsoversigt, der blandt andet hænger ude foran kirken.