Kirkebil

KIRKEBIL

Bestil kirkebil til gudstjenester og arrangementer i Nygårdskirken samt til Kirkehøjskoles arrangementer i kirkerne i Brøndby Kommune.

Kontakt sognemedhjælper Annika tirsdag til fredag kl 10-12, tlf. 2141 4248.